Naše třídy


Naše mateřská škola má čtyři věkově smíšené třídy, všechny jsou obsazeny počtem 24 dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Ráno se děti scházejí do 7.00 hodin v jedné, poté odcházejí s paní učitelkou do své třídy. Odpoledne se opět třídy spojují od 15.45 hodin.

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací, respektuje zachování intervalů mezi jídly a délkou pobytu venku.

V každé třídě pracují minimálně dvě paní učitelky, které se na pobyt venku a oběd společně překrývají. Jejich vzájemná úzká spolupráce je podmínkou kvalitního vzdělávání.