Naše třídy


Naše mateřská škola má čtyři věkově smíšené třídy, všechny jsou obsazeny počtem 24 dětí.

Provoz mateřské školy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin. Ráno se děti scházejí do 7:00 hodin ve třídě Berušek, poté odcházejí s paní učitelkou do své třídy. Odpoledne se opět třídy spojují od 16:00 hodin vždy do jedné ze tříd.

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací, respektuje zachování intervalů mezi jídly a délkou pobytu venku.

V každé třídě pracují minimálně dvě paní učitelky, které se na pobyt venku a oběd společně překrývají. Jejich vzájemná úzká spolupráce je podmínkou kvalitního vzdělávání.