Naše třídy


Naše mateřská škola má čtyři věkově smíšené třídy, tři z nich  jsou obsazovány zpravidla do 27 dětí, jedna z kapacitních důvodů  a z důvodu kratší přímé výchovné práce ředitelky do 23 dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Ráno se děti scházejí do 7.00 hodin v jedné třídě na poschodí, odpoledne se opět dvě třídy spojují od 15.45 hodin.

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací, respektuje zachování intervalů mezi jídly a délku pobytu venku.

V každé třídě pracují dvě učitelky, překrývají se od 9.30 hodin(v úterý a ve čtvrtek od 9:00 hod) na pobyt venku a na oběd.Jejich vzájemná úzká spolupráce je podmínkou kvalitního vzdělávání.

Odpočinek dětí vychází z potřeby relaxace přibližně 30 minut a poté si mohou starší děti volit klidové činnosti, mladší odpočívají na lehátku s hračkou. Zároveň jsou v této době  realizovány doplňkové programy : 1x týdně angličtina pro nejmenší a  logopedické chvilky.