Základní informace

Provoz MŠ 6:30 – 16:30Děti se ráno budou scházet vždy ve třídě u Motýlků a to po celý rok.Do 7:00 si vyzvednou děti jejich paní učitelky a odchází společně do svých tříd. Odpoledne od 16:00 do 16:30 se opět děti schází vždy v jedné třídě, informace bude na dveřích při vstupu do MŠ. Odhlásit dítě […]

Naše aktivity

Lyžařský kurz Jedná se o týdenní lyžařský výcvik pro předškolní děti ve sportareálu v Českých Petrovicích. Plavecký kurz Jedná se o 10 lekcí předplaveckého výcviku pro předškolní děti v krytém bazénu v Ústí nad Orlicí. Neonek – vedou Bc. Pavla Sedloňová a Kateřina Nováková, Dis. Et. Dis. Taneční kroužek především pro starší děti, v případě […]

Myšky

Naše myší třídička je i sem tam dílnička! V naší třídě si hraje 24 myšiček ve smíšeném věku od 2 do 6 let pod vedením paní učitelky Kačky a Barči. V letošním roce (2020/2021) se řídíme Třídním vzdělávacím programem s názvem „My jsme hravé myšičky.“ Hrajeme si po celý rok a napomáháme rozvinout všechny oblasti dítěte dle Rámcového […]

Motýlci

Vítejte u Motýlků „Naše třída Motýlků, veselá je za chvilku. Hrajeme si, povídáme a při tom se rádi máme“. To je krédo naší třídy, které společně s námi sdílejí i naše paní učitelky Míla a Pavla. Ve třídě Motýlků je letos zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. V tomto školním roce […]

Pověřenec GDPR

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk; IČ 75017458 jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko, IČ 70951993, se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, e-mail: info@orlicko.cz, ID datové schránky: jwdcq5c. Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je: JUDRr. Jana Hlavsová, tel.: +420724117563, e-mail: hlavsova@orlicko.cz

Koťátka

Vítejte u Koťátek! Ve třídě Koťátek je zapsáno 24 dětí. Rádi si hrajeme, zpíváme, pozorujeme přírodu a tvoříme. Naše paní učitelky Martina, Martina a Blanka nás pečlivě střeží a nespustí z nás oči. Ve školním roce 2020/2021 pracujeme podle Třídního vzdělávacího plánu s názvem „Krok za krokem“.Po celý rok se snažíme zařazovat takové činnosti a […]

Informace k provozu ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19

S účinností ode dne 1. 9. 2020 do odvolání se prosím řiďte aktuálně platnými mimořádnými opatřeními. aktualizujte prosím na třídách veškeré kontakty prosíme, aby mělo každé dítě v šatně v sáčku alespoň jednu roušku pro případ potřeby nadále platí veškerá zvýšena hygienická a protiepidemická opatření (desinfekce rukou, intenzivní a časté větrání, důkladný úklid všech místností […]

Berušky

Vítejte na paloučku u Berušek U Berušek na paloučku, bydlí 23 broučků. Naše třída veselá je, každý si tu moc rád hraje. Ze stavebnic stavíme, velmi rádi kreslíme, zpíváme si a tancujeme, společně se radujeme. A aby pohoda ve třídě byla, o to dbá paní učitelka Markéta, Evča a Míla. „S úsměvem jde všechno líp“ […]

Naše třídy

Naše třídy Naše mateřská škola má čtyři věkově smíšené třídy. Třída Berušek, Motýlků, Koťátek a Myšek. Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací, respektuje zachování intervalů mezi jídly a délkou pobytu venku. V každé třídě pracují minimálně dvě paní učitelky, které se na pobyt venku a oběd společně překrývají. Jejich vzájemná […]

Důležité kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad OrlicíZákladní škola Nádražní 743Základní škola 28. října 581 Školní jídelna Na stránkách školní jídelny úplně v dolní části naleznete jídelní lístek pro MŠ na celý týden.Tel.: 465 612 775, 731 579 656 číslo účtu 320 35 611/0600(pro platby stravného VS = rodné číslo strávníka)

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.