first_img_link second_image_link third_image_link fourth_image_link fifth_image_link sixth_image_link

CO MÁ PŘEDŠKOLÁK ZVLÁDAT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZNÁT SVOJE JMÉNO, PŘÍJMENÍ, JMÉNA RODIČŮ, BYDLIŠTĚ

ZNÁT TO, KDE ŽIJE – republika, prezident,…

PŘIŘADIT POČETNÍ SKUPINY, POJMY – velký – malý, menší – větší, více – méně

GEOMETRICKÉ TVARY

ROČNÍ OBDOBÍ – charakteristika

DNY V TÝDNU, PRŮBĚH DNE – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc

BARVY I DOPLŇKOVÉ

SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY – opora palce a ukazováčku, ostatní prsty podpírají

KRESBA POSTAVY SE VŠEMI PODROBNÝMI PRVKY

UMĚT SMYČKU – např. obuv

SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST (řeč se fixuje v 6 letech)

SPONTÁNNÍ POPIS UDÁLOSTÍ

ŠIRŠÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

INTERPRETACE BÁSNĚ, PÍSNĚ, VYPRÁVĚNÍ POHÁDKY

ROZLOŽENÍ SLOVA – rytmizace

SLUCHOVÁ PERCEPCE

MANUÁLNÍ ZRUČNOST – uvolněnost ruky

KOORDINACE TĚLA – pohybové dovednosti