first_img_link second_image_link third_image_link fourth_image_link fifth_image_link sixth_image_link

Základní informace

Myšky se nacházejí v druhém patře naší školky.

Mateřská škola využívá ke vzdělávání dvě patra.
V prvním patře najdete 2 třídy, 2 menší školní jídelny, hygienické zázemí a ředitelnu. Dále kuchyň MŠ, kde pro nás připravuje stravování p. kuchařka ŠJ p. Marcela Lotová.
Ve druhém patře jsou další 2 třídy, hygienické zázemí a kabinety sloužící ke vzdělávací a provozní činnosti.

Třídní učitelé

Milena Lesáková

Jitka JulišováAsistent pedagoga
Markéta Říhová

Naše MŠ
nasems.cz/

Telefon
465 614 498