first_img_link second_image_link third_image_link fourth_image_link fifth_image_link sixth_image_link

Historie

V roce 1959 byla zdejším školským zařízením přidělena nynější budova mateřské školy a školní jídelny. Prvotně zde byla MŠ, jesle a školní družina. V září r. 1960 začal provoz dvou tříd mateřské školy a o rok později se zřídilo ještě další 3. oddělení.

V roce 1999 se v prostorách MŠ zrušily jesle a prostory byly nabídnuty zaniklé MŠ Orlana, vzniklo čtvrté oddělení. Rok poté byla MŠ rozšířena o část zanikající mateřské školy v Zámecké ulici až do nynější kapacity počtu dětí.

Během 60 ti let svého provozu prošla MŠ několika rekonstrukcemi a změnami. Největší rekonstrukce proběhla v r.1993, kdy byla vybudována nová školní jídelna v suterénu a zároveň provedena přestavba celé budovy. Během léta        r. 2005 se zrekonstruovala školní zahrada. Posledními většími úpravami byla  v r. 2010 výměna oken a zateplení celého objektu.