Pověřenec pro ochranu osobních údajů - sdělení

 

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk;  IČ 75017458 jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko, IČ 70951993, se sídlem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, e-mail: info@orlicko.cz,  ID datové schránky: jwdcq5c.

 Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je: JUDRr. Jana Hlavsová, tel.: +420724117563, e-mail: hlavsova@orlicko.cz