Nástup do MŠ  je náročný a pro dítě i rodiče je to velice důležité životní období, proto je zde desatero, které vám pomůže toto období lépe zvládnout:


1. Mluvte s dítětem o tom, jaké to v MŠ je, co všechno bude dělat, že ho čeká spousta zážitků... Seznamte se s paní učitelkou.
2. Na chvíle odloučení zvykejte dítě již v domácím prostředí. Potřebuje si vyzkoušet, že i když jej opouštíte, vždycky se vrátíte.
3. Aby dítě chodilo do školky rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu MŠ prosím nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu: „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne..." Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky a ujistěte ho, že to zvládne; zvýšíte tak jeho sebevědomí.
4. Veďte Vaše dítě k samostatnosti. Pomůžete mu zbavit se nejistoty a ono se pak bude cítit dobře. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, v oblékání a během jídla. Současně ho ujistěte, že mu paní učitelka vždy ráda se vším pomůže.
5. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace - první dny může dítě navštěvovat školku např. jen na dvě hodiny.
6. Ranní loučení neprodlužujte. Pokud bude Vaše dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Nemějte strach, paní učitelka ho brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
7. Můžete dát dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem. (např. oblíbenou plyšovou hračku, látkový kapesníček, který voní „maminkou"...)
8. Plňte své sliby! Když řeknete, že přijdete po obědě, opravdu po obědě přijďte. Dítě je jinak nešťastné, ztrácí pocit bezpečí a důvěru a školku může vnímat negativně.
9. Odměny za pobyt v MŠ způsobí, že dítě nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. 
10. Zamyslete se nad tím, jak nastávající situaci prožíváte Vy. Děti „mají radárky", dokážou velmi citlivě poznat projevy obavy a strachu rodičů a silně emotivně reagují. Co má dítě znát při vstupu do MŠ

 

 • Samostatně si obout boty
 • Poznat si svoje oblečení a ukládat na určené místo
 • Samostatně se oblékat a svlékat
 • Postupně se učit skládat svoje věci a udržovat ve svých věcech pořádek
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 • Samostatně se obsloužit, najíst se lžící, popřípadě příborem, pít ze skleničky
 • Zvládat základní hygienické návyky – umýt si ruce mýdlem, utřít se od ručníku, ovládat kohoutek v umývárně
 • Používat WC – včas dojít na WC, umět se samostatně utírat
 • Používat kapesník, samostatně se vysmrkat
 • Zvládnout chůzi po schodech
 • Dorozumět se s ostatními

 

Adaptaci dítěte na MŠ velmi ulehčuje partnerská spolupráce MŠ s rodinou.

MŠ je otevřená spolupráci. 

 


Dále čtěte zde