Školní jídelna:

na stránkách školní jídelny úplně v dolní části) naleznete jídelní lístek na celý týden. 
Tel.: 465 612 775, 731 579 656
číslo účtu 320 35 611/0100  
(pro platby stravného variab.symbol = rodné číslo strávníka)

 

Důležité kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
Základní škola Nádražní 743
Základní škola 28.října 581