O nás

Naše Mateřská škola Sluníčko se nachází ve dvoupodlažní budově téměř v centru města Žamberka.

Budova prošla několika úpravami; v roce 1993, kdy byly v suterénu a v přízemí zřízeny školní jídelna a družina. Další velká rekonstrukce proběhla v roce 2010. Došlo k výměně všech oken a vchodových dveří a k zateplení celé budovy.

Naše Mateřská škola Sluníčko, Žamberk je od 1.1.2003 právním subjektem ; má stanovenou kapacitu 104 dětí a je čtyřtřídní. Má k dispozici 1. a 2. poschodí budovy.

V prvním poschodí se nachází 2 třídy(Motýlci a Berušky)V druhém poschodí jsou také 2 třídy /Koťátka a Žížalky. Zde jsou třídám k dispozici dvě terasy, které jsou v letním období využívány ke cvičení. Každá z tříd má pracovní část se stolky na stolování a práci, dále část s kobercem, která slouží jako herna a ložnice. Stravování naší mateřské škole zajišťuje školní jídelna, samostatný právní subjekt, který sídlí v suterénu a přízemí budovy.

V bezprostřední blízkosti naší mateřské školy je velmi pěkně zařízená zahrada,která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2006 a vyhovuje současným bezpečnostním normám.Vybavení se stále rozšiřuje.V roce 2015 přibyly další herní prvky, jako je pyramida a nové zastřešené pískoviště. Dále využíváme k pobytu dětí venku nedaleký zámecký park, který nám dává dostatečný prostor k různým pohybovým aktivitám a je pro naše děti zdrojem poznávání v průběhu celého roku. Dále příležitostně využíváme nedaleká hřiště – sportovní a dopravní u PENNY a u polikliniky.

Naše mateřská škola nabízí díky své výhodné poloze různorodé využití pobytu venku: školy, divadlo, muzeum, rozhledna, dopravní hřiště, nádraží, obchody, sídliště, les, park…