Žížalky

V naší třídě se zaměřujeme na dostatek tělesného pohybu, na správné držení těla(jóga, cviky rozvíjející mozek) a na ekologii.Chceme rozumět přírodě, chránit ji, umět se v ní chovat a vnímat svět kolem nás. Chodíme do přírody, uvědomujeme si její řád, vývoj, zrození i zánik. Pozorujeme živočichy, rostliny, proměny během roku. Také seznamujeme děti se základy Angličtiny při různých činnostech během dne. Žížalky se učí slušnosti, samostatnosti a zodpovědnosti za své chování.