Žížalky

Ve třídě Žížalek Vás letos přivítají paní učitelky Jana, Markéta a Lucka.

Nejdůležitější pro nás je spokojenost dětí i jejich rodičů. Proto chceme, aby se u nás všichni cítíli dobře a byli zde šťastní. Děti vedeme k poznávání sebe sama, svých zájmů, možností a potřeb na základě vlastních prožitků. Rozvíjíme schopnosti dětí, chceme, aby uměly samy přemýšlet a rozhodovat se. Snažíme se zaměřovat na dostatek tělesného pohybu, na správné držení těla (jóga, cviky rozvíjející mozek) a chování k sobě navzájem. Chceme rozumět přírodě, chránit ji, umět se v ní chovat a vnímat svět kolem nás. Chodíme pravidelně ven, uvědomujeme si řád přírody, vývoj, zrození i zánik. Pozorujeme živočichy, rostliny, proměny během roku. Budeme se učit slušnosti, samostatnosti a zodpovědnosti za své chování tak, aby nám všem bylo společně hezky.