Třída motýlků

Vítejte u Motýlků

"Naše třída Motýlků, veselá je za chvilku. Hrajeme si, povídáme a při tom se rádi máme". To je krédo naší třídy, které společně s námi sdílejí  i naše paní učitelky Míla, Romča a Lucka.

Ve třídě Motýlků je letos zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 6 let.  V tomto školním roce pracujeme podle TVP s názvem : " Co neznáme nevadí,moudrá sova poradí" . Rádi bychom tímto projektem podpořili u dětí zájem o četbu knih a pomocí nových metod rozšířili možnosti jejich dašího rozvoje. V průběhu dne primárně pracujeme ve skupinkách tak, abychom mohli dětem zprostředkovat dostatek vědomostí, zkušeností a praktických dovedností. V době odpoledního odpočinku mladších dětí se cíleně věnujeme předškolákům. Chceme také u dětí vytvořit zájem o zdravý životní styl. Chtěli bychom zdravě mlsat a to znamená, že vyměníme veškeré bonbony za ovoce, zeleninu a jiné zdravé dobroty.


Snažíme se, aby se děti v naší třídě aktivně spolupodílely na všech činnostech, zařazujeme takové, které vycházejí z jejich potřeb.  Na začátku školního roku se děti například podílely na tvoření třídních pravidel. Pravidla znázorněná pomocí jednoduchých symbolů se děti brzy naučily používat a protože v naší třídě převažují klidnější děti, podařilo se nám vytvořit kolektiv dobrých kamarádů, kde je nám všem dobře a vládne u nás opravdová pohoda.