A dále se v mateřské škole účastníme....

Během roku nabízíme dětem zajímavé aktivity po celý rok. Jsou to především kulturní akce v podobě divadel, výstav, exkurzí a přednášek. Každá třída si dále může domluvit exkurzi, či návštěvu dle svých možností a nabídky v třídním vzdělávacím plánu. Děti se tak dostanou na minivýlety do přírody, pořádáme akce s rodiči v rámci tříd, pro zpestření života v MŠ organizujeme celoškolkové akce pro všechny děti.