Aktivity pro předškolní děti

MŠ nabízí bohatou nabídku zájmových činností pro předškoláky.

 Letos NOVĚ Lyžařský kurz pro předškolní děti v Českých Petrovicích !!!!!!!!!!!!!!!!!!

       

Předplavecký kurz pro předškoláky.

Termín: každý čtvrtek

Děti přivést: nejpozději do 7:45 do MŠ, zde svačina, odjezd do  bazénu ÚO, vracíme se na oběd do MŠ. 

Co s sebou: do igelitky ručník, plavky

Doprava: autobusem

Informace ohledně platby dostanete na zahajovací informační schůzce.

Případné dotazy směřujte na paní učitelku Milenu Lesákovou, Romanu Duškovou nebo Martinu Kainkovou.


   
        Angličtinu pro nejmenší -
English teacher Jana Novotná

        Neonek - vedou Romana Dušková a Milena Kalousová
Děti mají rády pohyb, rády se hýbou. Scházíme se pravidelně každou středu od 15:30 - 16:00. Celá půlhodinka je konstruována tak, aby se děti po celou dobu bavily. V počátečních hodinách se pohybově seznamujeme s rytmem, rozvíjíme cit pro hudbu, rytmické cítění, rozvíjíme hrubou motoriku, získáváme pohybové dovednosti a zalíbení v tanci a v hudbě. Později se učíme jednoduché taneční sestavy a choreografie související s připravovaným vystoupením na veřejnosti. Akce , na kterých Neonek reprezentuje : Mezinárodní den tance, EMA , Běh naděje , Rozloučení s předškoláky . 

        Logopedický kroužek - vede Romana Dušková a Milena Lesáková
Scházíme se pravidelně každý čtvrtek. Pracujeme se skupinkou dětí ve věku 4-5-let. Rozvíjíme schopnosti dítěte v oblasti jemné a hrubé motoriky, řeči, komunikativních dovedností, zrakového a sluchového vnímání a tím se snažíme předcházet vadám řeči. Dechová cvičení, fonační cvičení a artikulační cvičení provádíme pomocí motivace a formou hry.
Rozvíjíme sluchovou paměť (krátkodobou, dlouhodobou), zrakovou percepci, která je významná pro nácvik čtení a psaní. Tempo, zvukovou stránku řeči, pasivní i aktivní slovní zásobu rozvíjíme pomocí jednoduchých veršů a říkadel. Rozvíjíme souvislé vyjadřování a využívání řečové produkce. Dodržujeme zásady rozvoje verbálního projevu dítěte.

        Návštěva solné jeskyně


Dlouhodobě navštěvujeme solnou jeskyni, kde si děti mohou hrát s dřevěnými hračkami. Část pobytu je zaměřená na odpočinek a relaxaci za zvuků moře a relaxační hudby.

 

    Aktivity pro všechny děti

MŠ Sluníčko nabízí všem dětem různé akce: divadla, výlety dětí, noc v MŠ, karneval, exkurze, návštěva ZŠ, besedy s odborníky (lesníci, chovatel plazů, zubní hygienička, policie, záchranná služba, hasiči, knihovna…) apod. Tyto činnosti jsou pořádány dětem pro zpestření celoročního dění v MŠ . 

 

Mateřská škola spolupracuje velmi úzce s rodinou a pravidelně zařazujeme nejrůznější akce.  Tyto společné akce pro rodiče a děti mateřská škola využívá k seznámení rodičů s přirozeným prostředím školy a ke spolupráci s rodiči. („Odpolední hraní ve školce“, seznamovací schůzky s rodiči, podzimní tvoření, schůzka s rodiči předškoláků, zdobení perníčků, vánoční posezení u stromečku, karneval, jarní tvoření, velikonoční kvokání, maminčino odpoledne, rozloučení s předškoláky apod.) O veškerém dění ve škole jsou rodiče informováni prostřednictvím školních nástěnek.