Vítejte u Koťátek!

Ve třídě Koťátek je zapsáno 27 dětí. Rádi si hrajeme, zpíváme, pozorujeme přírodu a tvoříme. Pokud se dostaneme ven jsme nejšťastnější v parku, nebo někde na sluníčku, kde se jako správné kočky vyhříváme a užíváme si krásného dne. Naše paní učitelky nás pečlivě střeží a nespustí z nás oči. Přijďte se podívat do Koťátek a pohrát si s námi, těšíme se!


 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 pracujeme podle TVP s názvem "Cesta k sobě".
Po celý rok se snažíme zařazovat takové činnosti a aktivity, které budou pro děti přínosné, poučné, ale také zajímavé a poutavé. Rádi pracujeme s různými výtvarnými technikami, nabízíme dětem dostatečné množství podnětů, při kterých mohou objevovat svět. 
Pokud máme možnost chodíme rádi do parku a do okolí MŠ, v přírodě je mnoho rozmanitých míst, kam se rádi vracíme. Pobyt venku je pro nás relaxací a odpočinkem - hlavně v parku, kde je hezky po celý rok. Venku dáváme dětem volnost pohybu a možnost co nejvíce se uvolnit a vybít přebytky energie. 
Přestože máme věkově smíšené třídy, snažíme se pracovat tak, abychom rozvíjely každé dítě individuálně a v souladu s jeho možnostmi. Ćasto dělíme děti na skupiny a pracujeme se dvěma a více skupinami.
Rády bychom dětem předaly nejen praktické dovednosti, zkušenosti a vědomosti, ale snažíme se děti vést k tomu, aby přemýšlely o sobě, svém "já" a o tom, jak nás vnímá okolí. 

Ve třídě se snažíme podporovat pohodovou a přátelskou atmosféru, zároveň však u dětí budujeme zdravou dávku sebedůvěry a sebeprosazování - JSME TÝM!