Přejeme Vám krásné léto plné sluníčka a zážitků! ☺

 

Mateřská škola Sluníčko, Žamberk

bude o hlavních prázdninách uzavřena

od 20. 7. 2020 do 7. 8. 2020.

 

Informace k přijímacímu řízení:

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání

Děti nepřijaté k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

Mateřská škola Sluníčko, Žamberk

 

bude od 25. 5. 2020 znovu otevřena a to v plném provozu. Otevírací doba bude od 6:30 do 16:00.

Při znovuotevření MŠ jsou všichni zákonní zástupci povinni přinést podepsané čestné prohlášení.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení zde)

INFO PRO RODIČE (ke stažení zde)

 

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíce březen 2020 - květen 2020 (březen - 175,-; duben - 350,-; květen 350,-) bude zákonným zástupcům vrácena na účet, ze kterého byla zaslána, v průběhu měsíce června.